company logo
น.ส.ธัณยธาราห์  สรวลเสน่ห์
นายกเทศมนตรี

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้637
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1694
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5808
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา13322
mod_vvisit_counterเดือนนี้31851
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา59313
mod_vvisit_counterทุกวัน971748

We have: 35 guests online
ไอพีของคุณ: 18.212.206.217
 , 
วันนี้: ก.พ. 19, 2019


คู่มือสำหรับประชาชน

File Size
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดที่นี่ 293
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ดาวน์โหลดที่นี่ 281
การขอเลขที่บ้าน 66.58 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 312
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 116.9 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 244
การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 119.77 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 216
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 118.73 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 214
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20.1 114.56 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 209
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 111.93 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 209
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 115.67 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 215
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 137.81 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 201
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 122.77 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 199
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 125.15 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 217
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 137.41 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 233
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 133.4 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 205
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 128.81 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 215
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 137.44 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 313
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประก (1) 131.49 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 210
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 135.29 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 211
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 133.67 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 224
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษั (1) 138.78 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 205

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.