company logo
น.ส.ธัณยธาราห์  สรวลเสน่ห์
นายกเทศมนตรี

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้125
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2142
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5023
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา18596
mod_vvisit_counterเดือนนี้37092
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา69127
mod_vvisit_counterทุกวัน1206807

We have: 61 guests online
ไอพีของคุณ: 3.90.207.89
 , 
วันนี้: มิ.ย. 17, 2019


คู่มือสำหรับประชาชน

File Size
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดที่นี่ 338
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ดาวน์โหลดที่นี่ 359
การขอเลขที่บ้าน 66.58 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 337
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 116.9 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 268
การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 119.77 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 243
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 118.73 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 235
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20.1 114.56 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 234
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 111.93 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 236
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 115.67 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 240
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 137.81 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 222
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 122.77 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 225
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 125.15 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 244
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 137.41 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 262
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 133.4 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 232
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 128.81 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 244
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 137.44 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 336
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประก (1) 131.49 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 238
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 135.29 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 234
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 133.67 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 250
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษั (1) 138.78 KB ดาวน์โหลดที่นี่ 229

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.