company logo
น.ส.ธัณยธาราห์  สรวลเสน่ห์
นายกเทศมนตรี

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้89
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2945
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้16350
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา21170
mod_vvisit_counterเดือนนี้59923
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา64880
mod_vvisit_counterทุกวัน1361481

We have: 35 guests, 1 bots online
ไอพีของคุณ: 34.238.189.171
 , 
วันนี้: ส.ค. 22, 2019
ข้อมูลทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลเกษไชโย ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเป็นเทศบาลขนาดเล็ก สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่  หมู่ที่  ๓  ตำบลไชโย  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะที่ตั้ง  อาณาเขต และเขตการปกครอง

สำนักงานเทศบาลตำบลเกษไชโย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ในท้องที่อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชโย ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทองประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๖.๕๕ ตารางกิโลเมตร ประมาณ ๔,๐๖๒  ไร่  ๒  งาน

เทศบาลตำบลเกษไชโยมีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ  หมู่ ๑  ตำบลพระงาม  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศใต้ ติดกับ  หมู่ ๑  ตำบลราชสถิตย์   อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันออก ติดกับ   แม่น้ำเจ้าพระยา

ทิศตะวันตก ติดกับ  ตำบลบางระกำ   อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

การปกครอง

ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกษไชโย มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล  ๗ หมู่บ้านหรือ ๘ ชุมชน

ประชากร / ครัวเรือน

จำนวนประชากร  ปัจจุบัน  จำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๔๐ คน

โดยจำแนกเป็น  -  ชาย   ๑,๓๘๖  คน

-  หญิง  ๑,๔๕๔  คน

จำนวน    ๙๐๕   ครัวเรือน

คิดเป็นความหนาแน่นของประชาชนเฉลี่ย  ๔๓๓  คน/ตารางกิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙)

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่มเลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตก  ไม่มีภูเขาป่าไม้  ดินเป็นดินเหนียวปนทราย  เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยร้อยละ  ๓๕.๑๑  และเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมร้อยละ ๖๑.๐๗  และเป็นพื้นที่ทำการค้าขายร้อยละ ๓.๘๒   มีคลองผ่าน  ๒  สาย  และมีแม่น้ำเจ้าพระยา  ๑  สาย

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย  แบ่งเป็น ๒ ทางด้วยกัน คือ สามารถเดินทางได้ทั้งบกและทางน้ำ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการเดินทางและการขนส่งทางบกโดยรถยนต์มากที่สุด และมีรถโดยสารประจำทางส่วนบุคคล   สายอ่างทอง – วัดไชโย – วัดพิกุลทอง

การประปา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย  อาศัยน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคจากการประปาของเทศบาลตำบลเกษไชโย โดยทำการจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาล

การไฟฟ้า

ภายในเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง  นอกจากนี้  ตามถนนและซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประชาชนที่สัญจรไปมาเพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การใช้ที่ดิน

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเกษไชโยมีการจัดสรรให้ประโยชน์ที่ดิน  ดังนี้

-    พื้นที่ทำการเกษตร  ๔.๐๐   ตารางกิโลเมตร

-    พื้นที่ที่อยู่อาศัย     ๒.๓๐   ตารางกิโลเมตร

-    พื้นที่ทำการค้าขาย  ๐.๒๕   ตารางกิโลเมตร

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ในเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย  ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลายทั้งธุรกิจ การค้า  เกษตรกร  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  กรรมกร  นักเรียนนักศึกษา  เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์มวลรวม / รายได้

เทศบาลตำบลเกษไชโย มีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อยู่หลายประเภท อาทิเช่น

(๑)  การแปรรูปสมุนไพรไทยประเภทสมุนไพรไทยพื้นบ้าน

เช่น  มะกรูด  ตำลึง  บอระเพ็ด  เขียวไข่กา  กระชาย ฯลฯ  ซึ่งเป็นการแปรรูปสมุนไพรโดยนำไปเชื่อม  แช่อิ่ม  จะสามารถเก็บและอยู่ได้นาน  เพิ่มรสชาดให้รับประทานง่าย  เช่น  มะกรูดเชื่อม  บอระเพ็ดแช่อิ่ม  ลูกตำลึงเชื่อม  เป็นต้น   เพราะสมุนไพรนี้มีคุณประโยชน์ในการรักษา   ป้องกันโรคต่างๆ ได้   ซึ่งชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ่มในการผลิต  ผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  เช่น  กลุ่มแม่บ้านดงพิกุล  ซึ่งตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ ๒   ตำบลไชโย    อำเภอไชโย ซึ่งทางเทศบาลได้ส่งเสริมในการจัดตั้งอาคารร้านค้าชุมชนในบริเวณวัดไชโยวรวิหาร  เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้า  ผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยว

(๒)  ผลิตภัณฑ์จักสาน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหวายและเส้นพลาสติก เช่น ตะกร้า ถาด กระเป๋า แจกัน เป็นต้น ที่สามารถทำให้เกิดรายได้และเป็นของฝากของที่ระลึกให้แก่ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว

สาธารณูปการ

- มีตลาดจำหน่ายของฝาก   จำนวน   ๒  แห่ง

การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายในเขตเทศบาลเกษไชโย  มีดังนี้

(๑)  วัดไชโยวรวิหาร หรือวัดเกษไชโย  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๓  ตำบลไชโย  ซึ่งเป็นวัดหลวงที่เก่าแก่อีกทั้งยังมีพระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต)  พรหมรังสี สร้างประดิษฐ์สถานไว้   รัชกาลที่  ๕  ได้พระราชทานชื่อว่า  พระสมเด็จพุทธพิมพ์  ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไป  ทำให้มีประชาชนนิยมมานมัสการอยู่สม่ำเสมอ

(๒)  วัดสกุณาราม (วัดนก) ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล ไชโย อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง มีพื้นที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา  เดิมเป็นวัดเก่าแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา  ทางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงกลมที่มีฐานสูงที่ก้านฉัตร  ไม่มีเสาหาร อายุอาจจะอยู่ราว ๆ พุทธศตวรรษที่  ๒๓  ตอนปลาย  สันนิษฐานว่าได้รับการซ่อมแซมในตอนกลางพุทธศตวรรษที่   ๒๕

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่จะเชิญชวนให้ไปเที่ยว

  • วิหารหลวงพ่อมอญมงคล , หลวงปู่แก้ว , หลวงปู่เฟื่อง
  • พิพิธภัณฑ์สถาน ภายในมีพระบูชาเก่าแก่และของใช้โบราณ

(๓) วัดละมุดสุทธิยาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล ไชโย อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา  วัดละมุดสุทธิยาราม เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีนามว่า “วัดชะมด” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดละมุดสุทธิยาราม”  แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า  “วัดละมุด”

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่จะเชิญชวนให้ไปเที่ยว

  • วิหารหลวงพ่อยิ้ม
  • นวดแผนไทย โดยได้รับการจัดตั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดอ่างทอง
  • สวนสมุนไพร

การศาสนา

การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษไชโยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

- ประเพณีและศาสนกิจที่สำคัญ  ได้แก่

- ประเพณีวันลอยกระทง

- ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

- ประเพณีวันเทศบาล

- งานประจำปีวัดไชโย

- รับเทียนหลวงพระราชทาน

- กฐินหลวง

การศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย  มีสถานศึกษา  ดังนี้

๑.โรงเรียนวัดไชโยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชโย

๒.โรงเรียนวัดละมุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละมุด

๓.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชโย

แหล่งเรียนรู้

-  ชมรมหมอชาวบ้านจังหวัดอ่างทอง

-  ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชโย

-  ศูนย์การเรียนรู้อำเภอไชโย

การสาธารณสุข

หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย  ได้แก่

๑.โรงพยาบาลไชโย         จำนวน   ๑  แห่ง

๒.สถานพยาบาล            จำนวน   ๑  แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  ๒  คัน  แยกเป็น  (แยกตามขนาดจุน้ำ)

คันที่  ๑  จุน้ำได้  ๔,๐๐๐  ลิตร

คันที่  ๒  จุน้ำได้  ๒,๐๐๐  ลิตร

เทศบาลตำบลเกษไชโยได้จัดตั้งเครือข่ายประชาคมชุมชน  โดยมีกลุ่มชุมชนภายในเขตเทศบาล  ชมรมผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • ชุมชนในเขตเทศบาล  จำนวน  ๘  ชุมชน  ได้แก่

๑. ชุมชนบ้านสามัคคี

๒. ชุมชนไชโยพัฒนา

๓. ชุมชนเกษไชโย

๔. ชุมชนบ้านสามปัญญา

๕. ชุมชนบ้านวัดนก

๖. ชุมชนบ้านม้าพัฒนา

๗. ชุมชนบ้านหนองไชโย

๘. ชุมชนรวมใจไชโย

  • กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ   ๑๔   กลุ่ม  ได้แก่

๑. กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสาน  หมู่ที่  ๗

๒. กลุ่มสมุนไพรแปรรูป   หมู่ที่ ๒

๓. กลุ่มสมุนไพรแปรรูป  หมู่ที่  ๓  (นอก)

๔. กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย หมู่ที่  ๒

๕. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชโย หมู่ที่  ๓

๖. กลุ่มศิลปะประดิษฐ์  หมู่ที่ ๔

๗. กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๔

๘. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามวัดนก หมู่ที่  ๕

๙. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวพระราชทาน  หมู่ที่  ๕

๑๐.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและขนมหวาน หมู่ที่  ๕

๑๑.กลุ่มดอกไม้จัน หมู่ที่  ๖

๑๒.กลุ่มสตรีบ้านม้าพัฒนา  หมู่ที่  ๖

๑๓.กลุ่มแพทย์แผนพื้นบ้าน  หมู่ที่  ๖

๑๔.กลุ่มสตรีจักรสานหวาย  หมู่ที่  ๗

  • ชมรมพัฒนาศักยภาพ/นันทนาการ   ๒  ชมรม  ได้แก่

๑. ชมรมผู้สูงอายุ

๒. ชมรมส่งเสริมสุขภาพ (แอร์โรบิค)

 

 
สิงหาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ไม่มีกิจกรรมขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.